St.prp. nr. 13 (2002-2003)

Om endringar i løyvingar mv. i forsvarsbudsjettet for 2002

Om endringar i løyvingar mv. i forsvarsbudsjettet for 2002

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget