Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

St.prp. nr. 14 (1998-99)

Om delvis bompengefinansiering av prosjekter og tiltak på Nord-Jæren i Rogaland

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

I denne proposisjonen blir det gjort framlegg om bygging og delvis bompengefinansiering av prosjekter og tiltak på Nord-Jæren. Forslaget bygger på revidert transportplan for Nord-Jæren. Planen er omtalt i St meld nr 37 (1996-97) Norsk veg- og vegtrafikkplan 1998-2007, side 121. Her heter det at man vil utrede mulighetene for ekstraordinær finansiering av blant annet prosjekter og tiltak som inngår i transportplan for Nord-Jæren, men at dette vurderes nærmere ved revisjon av Norsk veg- og vegtrafikkplan 2002-2011 (nå; Nasjonal transportplan 2002-2011).

På bakgrunn av den reviderte transportplanen ble det i 1997 utarbeidet en handlings plan for utbygging av transportsystemet på Nord-Jæren. Handlingsplanen omfatter forslag til utbyggingsplan med tilhørende finansieringsplan. Gjennomføringstiden for tiltakene i handlingsplanen er om lag 12 år, med start i 1998 og ferdigstillelse i 2009.

Handlingsplanen ble behandlet på kommunalt og fylkeskommunalt nivå høsten 1997, parallelt med behandlingen av handlings programmet for oppfølging av Norsk veg- og vegtrafikkplan (NVVP) og Norsk jernbaneplan (NJP) for perioden 1998-2007. I desember 1997 gav Fylkestinget i Rogaland sin tilslutning til tiltakspakken, inkl. forslag til finansieringsplan og bompengeordning.

Til toppen
Til dokumentets forside