St.prp. nr. 15 (2005-2006)

Om endringar på statsbudsjettet for 2005 under kapittel administrerte av Utanriksdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget