Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

St.prp. nr. 21 (2003-2004)

Om endringer under enkelte kapitler på statsbudsjettet medregnet folketrygden for 2003 under Helsedepartementet

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Helsedepartementet legger med dette frem forslag om endringer av bevilgningene under enkelte kapitler på statsbudsjettet for 2003. Under programområde 10 Helsevern fremmes det forslag om økning av utgiftene med netto 1 637 mill. kroner. Inntektene foreslås forhøyet med netto 61,1 mill. kroner. Under programområde 30 Helsevern - folketrygden fremmes forslag om en netto økning på 139,5 mill. kroner.

Til toppen
Til dokumentets forside