St.prp. nr. 23 (2000-2001)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Endringer på statsbudsjettet for 2000 under Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Endringer på statsbudsjettet for 2000 under Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget