St.prp. nr. 23 (2000-2001)

Endringer på statsbudsjettet for 2000 under Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Endringer på statsbudsjettet for 2000 under Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget