St.prp. nr. 24 (2006-2007)

Om endringer på statsbudsjettet for 2006 under kapitler administrert av Miljøverndepartementet

Om endringer på statsbudsjettet for 2006 under kapitler administrert av Miljøverndepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget