St.prp. nr. 25 (1997-98)

Ny saldering av statsbudsjettet medregnet folketrygden 1997

Ny saldering av statsbudsjettet medregnet folketrygden 1997

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget