Ot.prp. nr. 29 (2005-2006)

Om lov om endringer i kontantstøtteloven mv.

Om lov om endringer i kontantstøtteloven mv.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget