St.prp. nr. 3 (2000-2001)

Spørsmål i forbindelse med endring av departementstilknytningen for Telenor m.v.

Spørsmål i forbindelse med endring av departementstilknytningen for Telenor m.v.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget