St.prp. nr. 30 (1999-2000)

Ny saldering av statsbudsjettet medregnet folketrygden 1999

Ny saldering av statsbudsjettet medregnet folketrygden 1999

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget