St.prp. nr. 31 (2003-2004)

Endringer på statsbudsjettet medregnet folketrygden 2003 under Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Endringer på statsbudsjettet medregnet folketrygden 2003 under Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget