St.prp. nr. 32 (2005-2006)

Om samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 70/2005 av 29. april 2005 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2004/25/EF om overtakelsestilbud

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget