Proposisjoner til Stortinget

St.prp. nr. 32 (2006-2007)

Om vern av villaksen og ferdigstilling av nasjonale laksevassdrag og laksefjorder

Om vern av villaksen og ferdigstilling av nasjonale laksevassdrag og laksefjorder

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget