St.prp. nr. 37 (2006-2007)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Om nye og endrede investeringsprosjekter i Forsvaret

Om nye og endrede investeringsprosjekter i Forsvaret

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget