St.prp. nr. 4 (2007-2008)

Sendetid i lokalradio

Sendetid i lokalradio

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget