St.prp. nr. 40 (1998-99)

Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/1999 av 26. februar 1999 om ­endring av artikkel 1 i protokoll 31 i EØS-avtalen om samarbeid vedrørende forskning og ­teknologisk utvikling

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget