St.prp. nr. 41 (1996-97)

Om endringar i Noregs utanriksrepresentasjon

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget