St.prp. nr. 41 (1996-97)

Publisert under: Regjeringen Jagland

Utgiver: Utenriksdepartementet

Om endringar i Noregs utanriksrepresentasjon

Om endringar i Noregs utanriksrepresentasjon

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget