St.prp. nr. 41 (2000-2001)

Konsekvensutredning for jernbanetunnel i Gamlebyen i Oslo og omtale av Ringeriksbanen

Konsekvensutredning for jernbanetunnel i Gamlebyen i Oslo og omtale av Ringeriksbanen

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget