Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

St.prp. nr. 41 (2006-2007)

Om utbygging og finansiering av rv 108 Ny Kråkerøyforbindelse i Fredrikstad kommune i Østfold

Til innholdsfortegnelse

5 Garantier

Garantiansvaret på inntil 726 mill. kr er på bakgrunn av vedtak 9. desember 2004 i Fredrikstad kommunestyre, vedtak 3. mars 2005 i Østfold fylkesting og vedtak 2. mars 2005 i Hvaler kommunestyre fordelt med inntil 559 mill. kr (77 pst.) på Fredrikstad kommune, inntil 145 mill. kr (20 pst.) på Østfold fylkeskommune og inntil 22 mill. kr (3 pst.) på Hvaler kommune.

Den fylkeskommunale garantien er godkjent av Kommunal- og regionaldepartementet ved brev av 6. april 2005. De kommunale garantiene er godkjent av Fylkesmannen i Østfold ved brev av 28. januar 2005. Garantiene vil først komme til utbetaling dersom bompengeselskapets gjeld ikke blir mulig å håndtere etter at takstene er økt med inntil 20 pst. og innkrevingsperioden er økt med inntil 5 år.

Til toppen
Til dokumentets forside