St.prp. nr. 46 (1997-98)

Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 70/97 av 4. oktober 1997 om endring av EØS-avtalen vedlegg XIII (Transport)

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget