St.prp. nr. 49 (1999-2000)

Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 38/2000 av 31. mars 2000 om endring av protokoll 31 i EØS-avtalen om EFTA-landenes deltakelse i annen fase av EUs handlingsprogram for allmennutdanning Sokrates (2000-2006)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget