St.prp. nr. 50 (2005-2006)

Om tilleggsbevilgning i 2006 til arbeidet med verdikjeder for CO2 og etablering av et renseanlegg i tilknytning til gasskraftverket på Kårstø

Om tilleggsbevilgning i 2006 til arbeidet med verdikjeder for CO2 og etablering av et renseanlegg i tilknytning til gasskraftverket på Kårstø

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget