St.prp. nr. 51 (2001-2002)

Om disponering av Ekofisk-tanken med beskyttelsesvegg

Om disponering av Ekofisk-tanken med beskyttelsesvegg

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget