St.prp. nr. 51 (2001-2002)

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Om disponering av Ekofisk-tanken med beskyttelsesvegg

Om disponering av Ekofisk-tanken med beskyttelsesvegg

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget