St.prp. nr. 52 (2001-2002)

Folketrygdfondet - endring av Reglementets § 9

Folketrygdfondet - endring av Reglementets § 9

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget