St.prp. nr. 53 (2001-2002)

Ny universitetsklinikk i Trondheim

Ny universitetsklinikk i Trondheim

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget