St.prp. nr. 53 (2005-2006)

Om samtykke til ratifikasjon av Europarådets konvensjon av 4. april 1997 om menneskerettigheter og biomedisin

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget