St.prp. nr. 57 (1997-98)

Om delvis bompengefinansiering av videre utbygging av Ev 18 mellom Gutu og Kopstad i Vestfold

Om delvis bompengefinansiering av videre utbygging av Ev 18 mellom Gutu og Kopstad i Vestfold

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget