St.prp. nr. 59 (1997-98)

Om Forsvarets materiell-, bygg- og anleggsinvesteringer

Om Forsvarets materiell-, bygg- og anleggsinvesteringer

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget