St.prp. nr. 6 (1999-2000)

Publisert under: Regjeringen Bondevik I

Utgjevar: Forsvarsdepartementet

Om endringar i løyvingar mv. i forsvarsbudsjettet for 1999

Om endringar i løyvingar mv. i forsvarsbudsjettet for 1999

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget