St.prp. nr. 60 (1998-99)

Statsbudsjettet 1999. Om visse spørsmål vedrørende kap 323 Musikkformål, post 78 Ymse faste tiltak

Statsbudsjettet 1999. Om visse spørsmål vedrørende kap 323 Musikkformål, post 78 Ymse faste tiltak

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget