St.prp. nr. 62 (2000-2001)

Pensjonar frå statskassa

Pensjonar frå statskassa

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget