St.prp. nr. 62 (2005-2006)

Om samtykke til godkjenning av Tiltak 1 av 20. juni 2003 om oppretting av eit sekretariat under Antarktistraktaten av 1. desember 1959

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget