St.prp. nr. 7 (1996-97)

Om samtykke til godkjenning av avtale av 3. september 1996 mellom Danmark, Finland, Island, Noreg og Sverige om tilgjenge til høgare utdanning

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget