St.prp. nr. 7 (1996-97)

Om samtykke til godkjenning av avtale av 3. september 1996 mellom Danmark, Finland, Island, Noreg og Sverige om tilgjenge til høgare utdanning

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget