St.prp. nr. 7 (2002-2003)

Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv om vurdering av miljøvirkningene av visse planer og programmer

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget