St.prp. nr. 72 (2003-2004)

Om lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2004 mv.

Om lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2004 mv.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget