St.prp. nr. 77 (2002-2003)

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Om samtykke til at Norge deltar i den sjette kapitalpåfyllingen i Det internasjonale fondet for jordbruksutvikling (IFAD)

Om samtykke til at Norge deltar i den sjette kapitalpåfyllingen i Det internasjonale fondet for jordbruksutvikling (IFAD)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget