St.prp. nr. 77 (2002-2003)

Om samtykke til at Norge deltar i den sjette kapitalpåfyllingen i Det internasjonale fondet for jordbruksutvikling (IFAD)

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget