St.prp. nr. 77 (2002-2003)

Om samtykke til at Norge deltar i den sjette kapitalpåfyllingen i Det internasjonale fondet for jordbruksutvikling (IFAD)

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Denne proposisjonen omhandler forhandlingene om den sjette kapitalpåfyllingen i Det internasjonale fondet for jordbruksutvikling (IFAD). Størrelsen på påfyllingen og byrdefordeling mellom giverlandene er blitt fastsatt gjennom forhandlinger mellom medlemslandene og IFAD. For Norges del ble resultatet et bidrag på 25 208 000 dollar (194 691 467 kroner), som skal innbetales i løpet av årene 2004 til 2006. For den sjette kapitalpåfyllingen i IFAD er omregningskursen til nasjonal valuta fastsatt til å være den gjennomsnittlige vekslingskursen for perioden fra 1. april til 30. september 2002. For Norges del innebærer dette en kurs hvor 1 USD tilsvarer NOK 7,7234. Tilskuddet til IFAD vil bli belastet programområde 03 Internasjonal bistand. Som vedlegg følger Bidragene til den sjette kapitalpåfyllingen i Det internasjonale fondet for jordbruksutvikling (IFAD).