St.prp. nr. 79 (1997-98)

Om endringer i «Regulativ for tillegg m v til utskrevne vernepliktige mannskaper»

Om endringer i «Regulativ for tillegg m v til utskrevne vernepliktige mannskaper»

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget