St.prp. nr. 81 (2000-2001)

Om delvis bompengefinansiert utbygging av Namdalsprosjektet i Nord-Trøndelag

Om delvis bompengefinansiert utbygging av Namdalsprosjektet i Nord-Trøndelag

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget