St.prp. nr. 98 (2000-2001)

Om samtykke til inngåelse av en avtale mellom Kongeriket Norge og Den europeiske politienhet (Europol) om samarbeid om bekjempelse av alvorlige former for internasjonal kriminalitet

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget