Proposisjoner til Stortinget

St.prp. nr. 98 (2000-2001)

Om samtykke til inngåelse av en avtale mellom Kongeriket Norge og Den europeiske politienhet (Europol) om samarbeid om bekjempelse av alvorlige former for internasjonal kriminalitet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget