Strafferegistreringsloven

Justis- og beredskapsdepartementet

Lov 11. juni 1971 nr. 52 om strafferegistrering (strafferegistreringsloven)

Se loven på lovdata.no

Tilhørende tolkningsuttalelser