Tango for to

Samspill mellom kulturliv og næringsliv.Kulturdepartementet og Nærings- og handelsdepartementet

Tango for to

Samspill mellom kulturliv og næringsliv
Kulturdepartementet og Nærings- og handelsdepartementet

Temaheftet er i PDF-format
Heftet er stort og det kan det ta lang tid å laste det ned.

Publikasjonsnummer: K-0648 B