Tilleggsrapport om avtale- og porteføljestyring i jernbanesektoren

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har KPMG utarbeidet en tilleggsrapport om organisering og styringsstruktur i jernbanesektoren, med oppmerksomhet rettet mot forbedringer i prosessene for avtalestyring og porteføljestyring.