Tilpasset ekstern kvalitetssikring (KS1) av mulige løsninger for riksveg 19 Moss

Dovre Group Consulting og Transportøkonomisk institutt har på oppdrag fra Finans- og Samferdselsdepartementet gjennomført en tilpasset ekstern kvalitetssikring av silingsrapport for mulige løsninger for riksveg 19 Moss. Det er tidligere gjennomført konseptvalgutredning (KVU) og kvalitetssikring (KS1) av tiltaket. Rapporten er en tilpasset og noe begrenset KS1, gjennomført i perioden fra juni 2020 til februar 2021.

Les rapporten (pdf)