Kvalitetssikring av Førdepakken

ÅF Advansia AS og DNV GL AS har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet (SD) og Finansdepartementet (FIN) gjennomført kvalitetssikring (tilpasset KS2) av Førdepakken.

Hensikten med KS2 er å få en tredjepartsvurdering av Førdepakken før den legges frem for Stortinget.

På et overordnet nivå inkluderer vurderingen av Førdepakken:

  • gjennomgang av prosjektets grunnleggende forutsetninger
  • usikkerhetsanalyse av foreslått kostnadsramme
  • tilrådninger om styring og organisering av prosjektet

Les rapporten.