Rapporter og planer

Kvalitetssikring av Førdepakken

ÅF Advansia AS og DNV GL AS har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet (SD) og Finansdepartementet (FIN) gjennomført kvalitetssikring (tilpasset KS2) av Førdepakken.

Hensikten med KS2 er å få en tredjepartsvurdering av Førdepakken før den legges frem for Stortinget.

På et overordnet nivå inkluderer vurderingen av Førdepakken:

  • gjennomgang av prosjektets grunnleggende forutsetninger
  • usikkerhetsanalyse av foreslått kostnadsramme
  • tilrådninger om styring og organisering av prosjektet

Les rapporten.