Tilstandsanalyse av det norske demokratiet

Tilstandsanalysen er laga på oppdrag av Kommunal- og distriktsdepartementet, og den er utført av forskere ved Universitetet i Oslo.

Demokratiet blir målt bredt, ut ifra fem ulike demokratidimensjoner som dekker alle sider ved et demokrati. Videre omfatter analysen alle nivå; nasjonalt, regionalt og lokalt. Forskerne har også utviklet mål på demokrati som er bedre egnet til å synliggjøre styrker og sårbarheter i høykvalitetsdemokrati som for eksempel de nordiske landene, enn eksisterende mål.

Rapporten: Tilstandsanalyse av det norske demokratiet (pdf)