Tiltak mot svartebørshandel med billetter

En rapport om "Tiltak mot svartebørshandel med billetter" er utarbeidet av en arbeidsgruppe nedsatt av Kultur- og kirkedepartementet. Som et ledd i departementets videre arbeid med denne saken sendes arbeidsgruppens rapport på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.09.2004