Tolkning av DTT-konsesjonen punkt 4.8, krav om ikke-diskriminerende vilkår

Brev 27.04.07 til RiksTV AS

RiksTV har i brev 28. mars d.å. anmodet Samferdselsdepartementet som konsesjonsmyndighet om en presisering av forståelsen av vilkåret om ikke-diskriminering i konsesjonen for digitalt bakkenett. Samfersdelsdepartementet sendte sitt svar 27.04.07.

RiksTV har i brev 28. mars d.å. anmodet Samfersdelsdepartementet som konsesjonsmyndighet om en presisering av forståelsen av vilkåret om ikke-diskriminering i konsesjonen for digitalt bakkenett.

Svar av 27.04.07 til RiksTV fra Samfersdelsdepartementet (pdf)

Vedlegg: Kultur- og kirkedepartementets brev av 17.04.07 til Samfersdelsdepartementet (pdf)