Tryggere nyttårsfeiring

Rapport fra arbeidsgruppe

En arbeidsgruppe foreslår en rekke tiltak for å redusere antall skader og branner i forbindelse med nyttårsfeiringen. Justisdepartementet vil nå gjennomgå rapporten.

Tryggere nyttårsfeiring

En arbeidsgruppe foreslår en rekke tiltak for å redusere antall skader og branner i forbindelse med nyttårsfeiringen. Gruppen har vært ledet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Justisdepartementet vil nå gjennomgå rapporten.

Arbeidsgruppens foreslår blant annet:

  1. Forbud mot handel og bruk av raketter (med styrepinne) i klasse II og III for privatpersoner.
  2. Aldersgrensen for kjøp og bruk av effektbatterier i klasse II og III økes til 20 år.
  3. Forbud mot effekter som ser ut som leketøy.
  4. Styrking av statistikkgrunnlaget ved at fyrverkeriskader synliggjøres i det nye personskaderegisteret som er under etablering av Sosial- og helsedirektoratet.
  5. Styrking av kommunenes fullmakter og forpliktelser til å følge opp bruk av fyrverkeri. Generelt forbud mot bruk av fyrverkeri med unntak på de steder som kommunen gjennom lokal forskrift har tillatt.
  6. Mindre alvorlige tilfeller av uvettig bruk av fyrverkeri avkriminaliseres og avgjøres ved utskriving av høye, standardiserte gebyr.
  7. Sertifiseringsordning for den som er ansvarlig for utsalgene.
  8. Årlige informasjonskampanjer for å styrke bevisstheten om egen og andres sikkerhet.
  9. Innføringen av en hjemmel for kommunen til å ta gebyr for behandling av fyrverkerisaker.
  10. Arbeidsgruppen støtter også en utvikling i retning av færre og større utsalgssteder, og at handelen i større grad flyttes ut av lite egnede handelslokaler, herunder kjøpesenter.

Les rapporten her.