Unge mottakere av helserelaterte ytelser

Fordelingen mellom offentlig og familiebasert forsørgelse av unge NEET

Rapporten undersøker utviklingen i bruken av helserelaterte ytelser blant unge voksne gjennom en tjueårsperiode.

Videre handler rapporten om gruppen av unge NEET – unge utenfor arbeid, utdanning og opplæringstiltak. Hvor stor andel av disse mottar en form for offentlig forsørgelse, og hvor stor andel forsørges av familien? I siste del av rapporten gjennomgås forskningslitteraturen om unge utenfor, og det presenteres forklaringer og hypoteser om unges utenforskap som har vært lansert de siste årene. 

Rapporten

 

Les rapporten (pdf)

Oppdragstaker

Anne Skevik Grødem, Roy A. Nielsen og Anne Hege Strand (Fafo) har skrevet rapporten (Fafo-rapport 2014:37). Les om rapporten på Fafos nettside.

Oppdragsgiver

Prosjektet er utført på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet.